Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:57, sâmbătă, 19 iulie, 2014

“O viaţă în lumina credinţei. Înalt Prea Sfințitul Vladimir, capitolul V FĂURITORUL

044

Pentru istoria seculară a statului şi a Bisericii Ortodoxe din Moldova 25 de ani constituie o perioadă neînsemnată, iar pentru viaţa unui om este vârsta unei generaţii. O generaţie întreagă de cetăţeni şi de creştini drept-credincioşi ne desparte de acea zi, când Vlădica VLADIMIR a urcat la catedra episcopală din capitala ţării noastre, or. Chişinău.

Aruncând doar o privire retrospectivă asupra acestui sfert de secol, putem înţelege şi aprecia, cât de măreaţă este lucrarea duhovnicească şi civică pe care a înfăptuit-o şi continuă să o mai înfăptuiască Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Din primele zile ale slujirii arhiereşti a luat pe umerii săi o grea sarcină – păstrarea unităţii şi integrităţii Bisericii, apărarea curăţiei credinţei ortodoxe de atacurile şi uneltirile schismaticilor şi sectanţilor, reabilitarea şi consolidarea autorităţii de cândva a Bisericii şi slujitorilor ei. Prin Pronia Dumnezeiască lui i-a revenit misiunea de FĂURITOR al spiritualităţii şi ecleziasticii în Republica Moldova.

Fiind parte integrantă a procesului de deşteptare naţională şi de constituire a statalităţii, renaşterea spirituală şi ecleziastică în Moldova s-a manifestat nu doar prin repararea, restaurarea locaşurilor demolate şi înălţarea de noi biserici şi mănăstiri. Era nevoie de clerici şi slujitori bisericeşti bine instruiţi, cu studii teologice. De aceea una din sarcinile primordiale ale Ierarhului în acea perioadă era crearea de şcoli teologice care ar asigura necesarul de cadre calificate pentru Biserica Ortodoxă din Moldova.

Către sfârşitul anilor ’80-începutul anilor ’90, cu purtarea de grijă şi străduinţele Înalt Prea Sfinţiei Sale, au fost deschise şcoli teologice pe lângă mănăstirile Căpriana şi Noul Neamţ. În toamna lui 1991, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova s-a deschis facultatea de teologie, care în 1993 a fost transformată în Academie Teologică. Tot atunci, Vlădica VLADIMIR şi-a asumat obligaţiile de rector al Academiei Teologice şi al Seminarului Teologic din Chişinău.

În prezent şcolile de cântăreţi, seminarele şi Academia Teologică asigură în deplină măsură necesarul de slujitori pentru bisericile din întreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei. De menţionat faptul, că majoritatea absolută a clericilor au fost hirotoniţi de către însuşi Mitropolitul Vladimir. În cei 25 de ani de slujire arhierească circa 1255 din cei peste 1600 de preoţi au fost hirotoniţi de către Înalt Prea Sfinţia Sa.

Concomitent cu renaşterea vieţii eclesiastice şi religioase, cu restaurarea vechilor biserici pângărite şi înălţarea de noi locaşuri, cu deschiderea instituţiilor de învăţământ teologic se desfăşura şi procesul de organizare a activităţii Mitropoliei Moldovei.

În această activitate Vlădica VLADIMIR a manifestat un adevărat talent de organizator şi administrator. El a reuşit să creeze un sistem eficient de activitate a Bisericii Ortodoxe din Moldova. În primul rând, s-a mărit considerabil numărul de parohii, apărând, astfel, necesitatea de a fi create câteva noi eparhii, în afară de cea a Chişinăului, şi protopopiatele. Către începutul anilor ’90, după ridicarea lui Vlădica VLADIMIR în treapta de Arhiepiscop, alţi doi clerici din Moldova au fost hirotoniţi episcopi.

În prezent Biserica Ortodoxă din Moldova este constituită din 6 eparhii.

În fruntea Eparhiei Chişinău (de Centru) se află Înalt Prea Sfinţia Sa VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.

Eparhia de Tiraspol şi Dubăsari este condusă de Prea Sfinţitul Sava, hirotonit la 12 septembrie 1995, ziua, când se pomeneşte mutarea moaştelor Sf. Binecredincios Cneaz Aleksandr Nevski şi aflarea moaştelor Sf. Binecredincios Cneaz Daniil al Moscovei. Hirotonirea a avut loc la Catedrala „Sf. Treime” de la mănăstirea „Sf. Cn. Daniil” din Moscova.

Eparhia de Cahul şi Comrat este condusă de Prea Sfinţitul Anatolie, hirotonit la 12 septembrie 1995, ziua, când este serbată mutarea moaştelor Sf. Binecredincios Cneaz Aleksandr Nevski şi aflarea moaştelor Sf. Binecredincios Cneaz Daniil al Moscovei. Hirotonirea a avut loc la Catedrala „Sf. Treime” de la mănăstirea „Sf. Cn. Daniil” din Moscova.

Eparhia de Nisporeni şi Ungheni este condusă de Prea Sfinţitul Petru, numit în cin la 12 noiembrie 2005 la mănăstirea de călugări „Adormirea Maicii Domnului” de la Căpriana. Hirotonit la 13 noiembrie la Sfânta Liturghie de la Catedrala „Naşterea Domnului”, or. Chişinău. Serviciul divin a fost oficiat de Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii, ALEXIE II.

Eparhia de Bălţi şi Făleşti este condusă de Prea Sfinţitul Marchel, numit în cin la 10 martie 2007 la biserica de casă cu hramul Tuturor Sfinţilor pământului rusesc a Reşedinţei Patriarhale de pe lângă Mănăstirea „Sf. Cn. Daniil”. La 11 martie, în Duminica a treia a Postului Mare, a Sfintei Cruci, Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii ALEXIE II a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi închinarea la Sfânta şi Cinstita Cruce. După Liturghie, Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a hirotonit pe arhimandritul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti.

Eparhia de Edineţ şi Briceni este condusă de Prea Sfinţitul Nicodim. La 25 decembrie 2010, la Reşedinţa Patriarhală de lucru, Prea Fericitul Patriarh KIRIL a săvârşit cinul numirii arhimandritului Nicodim în treapta de Episcop de Edineţ şi Briceni. La 26 decembrie 2010, în duminica XXXI după Cincizecime, după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată la catedrala „Hristos Mântuitorul”, Prea Fericitul Patriarh KIRIL a săvârşit hirotonirea arhimandritului Nicodim.

De rând cu învăţământul şi aşezarea eparhiilor, Înalt Prea Sfinţia Sa VLADIMIR a depus multe eforturi, timp şi suflet pentru crearea şi dezvoltarea protopopiatelor, care reprezintă nişte structuri foarte importante ale Bisericii.

 

Lista protopopiatelor din cadrul Mitropoliei Chişinăului şi a Moldovei

Protopopiatul mun. Chişinău

Sectorul I, Centru  –  protopop:  prot. mitr. dr. Vadim Cheibaş

Sectorul II, Botanica (inclusiv localităţile Aeroportul, or. Sângera, satele Codru, Băcioi, Revaca, Dobrogea şi Brăila) – protopop:  prot. mitr. Pavel Borşevschi

Sectorul III, Buiucani, Sculeni, Poşta Veche (inclusiv oraşele Durleşti, Vatra, Cricova, satele Ghidigici, Dumbrava, Truşeni, Goianul Nou, Goianii Vechi, Grătieşti, Stăuceni,  Ciorescu şi Hulboaca) –  protopop:  prot. mitr. Zosima Toia

Sectorul IV, Râşcani, Petricani, Ciocana (inclusiv localităţile: or. Vadul-lui-Vodă, satele Bâc, Coloniţa, Tohatin, Budeşti, Cruzeşti) – protopop: prot. mitr. Gheorghe  Zagnat

Protopopiatul Anenii Noi – protopop:  prot. Igor Chelea

Protopopiatul Căuşeni  – protopop: prot. mitr. Victor Veliciug

Protopopiatul Criuleni şi Dubăsari – protopop: prot. mitr. Teodor Pelin

Protopopiatul Drochia – protopop:  prot. mitr. Pavel Vuluţă

Protopopiatul Floreşti – protopop: prot. mitr. Ilie Munteanu

Protopopiatul Ialoveni – protopop: prot. mitr. Anatolie Stefanov

Protopopiatul Orhei – protopop: arhim. Siluan (Şalaru)

Protopopiatul Rezina – protopop:  prot. Igor Cojocaru

Protopopiatul Râşcani – protopop: prot. mitr. Sveatoslav Ungurean

Protopopiatul Soroca – protopop: prot. Nicolae Craveţ

Protopopiatul Străşeni – protopop: prot. Victor Mihalachi

Protopopiatul Şoldăneşti – protopop: pr. Vasile Rotaru

Protopopiatul Ştefan-Vodă – protopop: prot. Anatolie Răilean

Protopopiatul Teleneşti  – protopop: prot. Marian Boldescu

Un rol deosebit în organizarea şi desfăşurarea activităţii eficiente a tuturor structurilor Bisericii Ortodoxe din Moldova îl are Direcţia eparhială centrală. Prin străduinţele şi grija neostenită a Înalt Prea Sfinţiei Sale, ea s-a transformat în acest sfert de secol într-un centru duhovnicesc şi eclesiastic viabil, care monitorizează toate aspectele activităţii Bisericii Ortodoxe, a parohiilor ei, a clerului, judecata bisericească, pregătirea cadrelor, relaţiile cu societatea şi comunicarea inter-canonică.

În prezent structura Direcţiei eparhiale centrale este următoarea:

 

Judecata Bisericească  – preşedinte: prot. mitr. Valeriu Potoroacă

 

Comisia de examinare a candidaţilor la hirotonie – preşedinte: prot. mitr. Vadim Cheibaş

Comisia eparhială pentru Cenzură Canonică şi Editură – preşedinte: prot. mitr. Zosima Toia

Departamentul Mitropolitan Mănăstiri şi Viaţă Monahală – preşedinte: arhim. Siluan (Şalaru)

Departamentul Economic – preşedinte: prot. mitr. Veaceslav (Şpac)

Departamentul Mitropolitan Activitate Pastorală în Ministerul Afacerilor Interne şi Organele de Drept – preşedinte: prot. mitr. Teodor Roşca

 Departamentul Mitropolitan Activitate Pastorală pentru Tineret – preşedinte: prot. mitr. Vetcislav Cazacu

Departamentul Activitate Socială şi Caritate – preşedinte: prot. mitr. Nicolae Craveţ

Departamentul Mitropolitan Construcţii, Restaurări şi Picturi – preşedinte: prot. Emanuil Brihuneţ

Departamentul Mitropolitan Editură, Cenzură şi Relaţii cu Mass-Media – preşedinte: prot. mitr. Zosima Toia

Departamentul Mitropolitan Inspecţie, Control şi Revizie – preşedinte: prot. mitr. Mihail Smerea

Departamentul Mitropolitan Relaţii Culturale – preşedinte: prot. mitr. Nicolae Ciobanu

Departamentul Mitropolitan Relaţii cu Forţele Armate – preşedinte: prot. Corneliu Dobrogeanu.

Începutul anilor ’90 a fost marcat de un şir de activităţi orientate spre promovarea valorilor spirituale şi morale în societatea moldovenească. În acest sens o importanţă aparte a avut-o crearea tipografiei eparhiale, din iniţiativa Mitropolitului VLADIMIR. Tot atunci, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale, au fost fondate două publicaţii periodice – revista „Luminătorul” şi ziarul „Curierul Ortodox”, cu suplimentul în limba rusă „Православный Вестник”. Ele aveauscopul să promoveze şi să răspândească învăţătura ortodoxă, să lichideze analfabetismul religios. Totodată, fiecare eparhie a Mitropoliei Moldovei editează publicaţiile sale periodice, broşuri, pliante, pastorale.

În a. 2005 Mitropolia Moldovei a editat pentru prima oară manuale de istorie a Ortodoxiei pentru elevii, care studiază facultativ această disciplină.

Decenii la rând clericii, binefăcătorii şi ctitorii Bisericii Ortodoxe din Moldova erau decoraţi doar cu distincţii patriarhale. Dar în a. 2002, din iniţiativa şi cu binecuvântarea Mitropolitului VLADIMIR, a fost instituit propriul sistem de distincţii, care sunt acordate de rând cu cele patriarhale. În anul 2012 Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a operat unele modificări şi completări, şi acum sistemul de distincţii se prezintă astfel:

Distincţia cea mai înaltă – Ordinul Mitropoliei Moldovei

Ordinul ”Ştefan cel Mare şi Sfânt”, gradul I şi 2 Ordinul Sfântului şi Binecredinciosului domnitor Ştefan cel Mare?

Ordinul Gratitudinii

Ordinul ”Cuviosul Paisie Velicikovski”, gradul I şi 2

Ordinul ”Cuvioasa Parascheva”, gradul I şi 2

Ordinul „Pentru merite faţă de Biserică”

Medalia ”Ştefan cel mare şi Sfânt” sau „Sfântul şi Binecredinciosul domnitor Ştefan cel Mare”???

Medalia ”Cuviosul Paisie Velicikovski”

Medalia ”Cuvioasa Parascheva”

Medalia „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”, cu prilejul aniversării de 200 de ani de la înfiinţarea Eparhiei de Chişinău şi Hotin.

Diploma Mitropolitului.

În cei 25 de ani de slujire arhierească a Mitropolitului VLADIMIR, în statul şi societatea moldovenească s-au produs transformări semnificative, cardinale. S-a primenit şi Biserica Ortodoxă din Moldova. Prin frumuseţeabisericilor şi mănăstirilor, încreştinarea a zeci de mii de cetăţeni ai ţării, prin autoritatea crescândă în interiorul şi peste hotarele statului – prin toate acestea ea se impune şi se înalţă falnic ca un simbol materializat al cuvintelor Mântuitorului – ÎN CREDINŢĂ E DUMNEZEU.

 Cu credinţă în DOMNUL, îl felicităm pe Înalt Prea Sfinţitul VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, cu acest frumos prilej – aniversarea unui sfert de secol de slujire cu râvnă la altarul Credinţei Ortodoxe şi poporului Republicii Moldova, dorindu-i să ne trăiască întru mulţi şi fericiţi ani, slujind şi mai departe cu aceeaşi ardoare întru binele şi prosperarea Bisericii, a clerului şi a creştinilor drept-măritori.

Extras din O VIAŢĂ ÎN LUMINA CREDINŢEI

ÎNALT PREA SFINŢITUL VLADIMIR,
MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVЕ,
la 25 de ani de slujire arhierească