Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 10 decembrie, 2012

„O adolescenţă autentică poate fi trăită şi simţită prin iubirea lui Hristos“

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“, în colaborare cu Sectorul de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală din Arhiepiscopia Iaşilor, a organizat, în perioadele 28-29 noiembrie, 4-5 decembrie şi 7-8 decembrie 2012, trei traininguri despre leadership, lucrul în echipă şi dezvoltare comunitară. Participanţii sau grupul ţintă au fost 15 preoţi din parohiile ieşene şi 15 elevi din 5 licee din Iaşi.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi a găzduit, în perioadele 28-29 noiembrie, 4-5 decembrie şi 7-8 decembrie 2012, trei traininguri despre leadership, lucrul în echipă şi dezvoltare comunitară, organizate de Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“, în colaborare cu Sectorul de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală din Arhiepiscopia Iaşilor. Trainingurile s-au aflat pe lista de activităţi a proiectului „Alternative pentru participarea activă a tinerilor din comunităţile din Iaşi“, finanţat de Primăria Iaşi şi desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia Tineretul Ortodox Român, filiala Iaşi, proiect ce îşi propune creşterea capacităţii de relaţionare şi implicare a tinerilor în cadrul comunităţilor locale din municipiul Iaşi, prin programe de informare, formare şi conştientizare a alternativelor atitudinal-valorice. Participanţii la aceste traininguri au fost 15 preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor şi 15 tineri elevi din 5 licee din Iaşi: Liceul Teoretic „D. Cantemir“, Seminarul Teologic „Sf. Vasile cel Mare“, Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „V. Adamachi“, Grupul Şcolar „R. Cernătescu“ şi Liceul Tehnologic „V. Madgearu“.

„Nevoia principală pe care s-a constituit acest proiect cu grupurile ţintă propuse este lipsa programelor de formare personală de tineret în şcoli şi comunităţile oraşului Iaşi. Activitatea de voluntariat în şcoală şi comunitate are un rol esenţial în formarea adolescentului de azi. Pentru echipa noastră de proiect este important să stimulăm tinerii să participe la orice tip de voluntariat în folosul comunităţii pentru o cunoaştere de sine şi o percepţie cât mai realistă a comunităţii din care face parte. Iar această nevoie de dezvoltare personală poate trezi în timp nevoia lucrării duhovniceşti, atât timp cât acest tip de proiecte se desfăşoară în pridvorul Bisericii Ortodoxe. Iar în sens general, implicarea în voluntariat are un rol preventiv, anticipând preocupările subversive şi distructive din perioada adolescenţei“, a declarat Vlad Nedelcu, responsabil al proiectului şi secretar al Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală din Arhiepiscopia Iaşilor.

Trainingurile au mai tratat şi probleme legate de dependenţă versus codependenţă, dar şi de dezvoltarea personală şi interpersonală: „Unul din obiectivele proiectului s-a canalizat pe conştientizarea tinerilor candidaţi la voluntariat de pericolul drogului sau al dependenţei. Voluntariatul autentic în Biserica creează o ambianţă ostilă consumului de droguri, alcool, internet iresponsabil, pornografie şi sexualitate premaritală. De cele mai multe ori aceste preocupări intervin în viaţa adolescentului pe fondul unor manifestări pasive, a unui comportament plictisit şi apatic, mai exact apare în adolescentul care nu a primit dragoste şi înţelegere în familie. De aceea, aceste comportamente adictive sunt prezente în comunităţile şi familiile cu probleme similare, dar şi acolo unde copiii deveniţi adolescenţi nu au simţit dragostea maternă şi paternă. Pentru acest motiv proiectul nostru vine în întâmpinarea acestor posibile probleme, încercând să formeze o echipă de voluntari ai Bisericii care să exprime tânărului şi comunităţii o adolescenţă autentică care poate fi trăită şi simţită prin iubirea lui Hristos“, a mai adăugat Vlad Nedelcu.

www.doxologia.ro