Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 15 decembrie, 2012

Nicolae Cîrlig, colaboratorul Serviciului de Presă, la ceas aniversar

La frumoasa aniversare – 25 de ani de viaţă – vă adresăm cele mai alese felicitări. Sunteţi un tânăr energic şi dornic de a sluji Biserica lui Hristos în ascultările încredinţate.

Astfel, vă dorim sănătate, smerenie şi înţelepciune pentru a creşte în jurnalismul bisericesc.

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate intenţiile bune şi bineplăcute Celui de Sus.

Cu arhiereşti binecuvântări,

+Vladimir,

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove