Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:35, marți, 26 septembrie, 2017

Mulţi ani binecuvântaţi pentru Prot. Mitr. Anatolie Stefanov, Protopopul bisericilor din raionul Ialoveni

 

 

Multstimate Părinte Protopop,

Cu alese sentimente de prețuire Vă adresăm felicitările noastre cu ocazia aniversării de astăzi. Vă urăm mulți și fericiți ani, trăiți cu înțelepciune izvorâtă din frica de Dumnezeu.

În această zi de sărbătoare ne rugăm Atotţiitorului să Vă dăruiască și mai departe cu dragostea și mila Sa viață destoinică, nădăjduind să Vă vedem și în continuare la fel de vrednic și prezent în activitatea pe care o îndepliniți cu onoare deja mulți ani la rând.

Fie ca Domnul Hristos să Vă întărească și să Vă îndrume pe anevoioasa cale a mântuirii. Să ne trăiți mulți ani, Preacucernice  Părinte Anatolie!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE