Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:44, vineri, 19 octombrie, 2012

Mitropolitul Vladimir a sfințit biserica “Nașterea Maicii Domnului” din s. Costești, r. Râșcani

După ample lucrări de renovare, sfântul lăcaș din s. Costești, r. Râșcani, s-a îmbrăcat în strai de primeneală pentru a primi pe Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, care a oficiat în dimineața zilei de ieri un deosebit serviciu divin, spre marea bucurie a credincioșilor din localitate și din împrejurimi.

În timpul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, mai mulți preoți din Protopopiatul de Râșcani au fost învrendniciți de alese decorații bisericești, printre aceștia numărându-se Prot. Oleg Mâță – preot-paroh, care a primit binecuvântare pentru a purta Cruce cu Pietre Scumpe și Prot. Mitr. Sveatoslav Ungureanu – Protopop al circumscripției menționate, care a fost decorat de către Întâistătător cu Ordinul “Ștefan cel Mare și Sfânt” gr. II, pentru eforturile depuse spre buna organizare a vieții bisericești în Protopopiat.

După slujbă a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi Înalt Prea Sfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt de felicitare pentru buna unire și realizările frumoase pe care au reușit să le facă fiind mânați de dragoste frățească.

La rândul său, păritnele Oleg Bâtcă a mulțumit Arhiereului pentru gândul cel bun, menționând că și de azi înainte parhohia Costești rămâne a fi supusă și ascultătoare Înalt Prea Sfinției Sale, spre întărirea și prosperearea Bisericii Ortodoxe din Moldova și spre propășirea poporului drept-măritor.

La final, Vlădica Vladimir a împărțit credincioșilor cruciulițe și cărți de rugăciuni.