Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 30 septembrie, 2012

Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului”

În ziua prăznuirii Sf. Mucenițe Vera, Nadejda, Liubov și maica lor, Sofia, Vlădica Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Chișinău.

În cadrul slujbei, ipodiaconul Mihail Tihond s-a învrednicit de hirotonire în treapta de diacon, primind sfaturi și îndemnuri de la Înalt Prea Sfinția Sa pentru a-și îndeplini misiunea de slujitor al altarului cu cinste și pioșenie.

Diaconul Mihail a mulțumit Mitropolitului pentru susținere, declarându-se slujitor credincios Bisericii Ortodoxe din Moldova și fiu ascultător Întâistătătorului.

După serviciul divin, Arhiereul dimpreună cu preoții Catedralei a oficiat un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi a vorbit de pe amvon despre marea jertfă a celor patru mucenițe prăznuite astăzi, îndemnând creștinii să ia aminte la viața și la sfârșitul martiric al acestor sfinte, cerându-le prin rugăciune să le fie mijlocitoare în fața Dreptului Judecător.

Mai târziu Ierarhul a împărțit credincioșilor cărți de rugăciuni, spre întărire trupească și sufletească.