Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 27 mai, 2012

Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala “Nașterea Domnului” din Chișinău

În Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, Înalt Prea Sfinția Sa Mitropolitul Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană, alături fiindu-i numeroși slujitori și enoriași, care sunt nelipsiți la serviciile divine oficiate de către arhiereu.

În timpul slujbei, tânărul monah Efrem (Romaniuc) a fost hirotonit în treapta de ierodiacon, prilej cu care Vlădica Vladimir l-a felicitat și l-a îndemnat spre ascultare și spre dăruire totală slujirii altarului, virtuți care înfrumusețează viața călugărului și îi dau chip îngeresc. Înalt Prea Sfinția Sa a mai îndemnat pe nou-hirotonitul ierodiacon să ia aminte la Sfinții Apostoli care primind poruncă de la Mântuitorul să meargă și să propovăduiască dreapta credință până la marginile pământului, au făcut acest lucru fără a-și precupeți puterile, unii dintre ei plătind cu viața pentru dragostea lor față de Hristos, căci anume astfel trebuie să viețuiască un călugăr, în uitare de sine și în dragoste absolută pentru Dumnezeu.

Mulțumind Înalt Prea Sfinției Sale pentru îndemnuri și urări, ierodiaconul Efrem a depus jurământ, supunere fiască și întru toate ascultare, spre propășirea credinței și mântuirea credincioșilor.

Deși perioada sărbătorilor pascale s-a încheiat, totuși atmosfera solemnă și cordială persistă, chipurile oamenilor aflați în biserică radiind bucurie curată și dragoste pentru Domnul, or acesta este cel mai important lucru, deoarece sărbătoarea Învierii Domnului nu trebuie să fie limitată în timp, ci trebuie trăită permanent în speranța mântuirii și a vieții veșnice. Poate că slujbele săvărșite de Vlădica Vladimir sunt cele mai elocvente exemple în acest sens, deoarece prin dragostea sa pentru credincioși și  prin evlavia pentru cele sfinte reușește să transmită celor din jur acea stare înălțătoare de trăire a credinței și de apropiere de Dumnezeu.