Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 17 decembrie, 2012

Mitropolitul Vladimir a liturghisit la biserica “Sf. Arh. Mihail” din Slobozia

Cu prilejul prăznuirii sfântului protector al PS Episcop Sava de Tiraspol şi Dubăsari – Cuv. Sava Storojevski, – Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica “Sf. Arh. Mihail” din Slobozia.

Întâistătătorului i-au coliturghisit PS Sava, PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni şi mai mulţi slujitori din eparhia din stânga Nistrului.

În timpul serviciului divin, Prot. Andrei Danilescu, Protopop de Slobozia, a fost învrednicit de către Mitropolit cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe, în semn de recunoştinţă pentru munca depusă spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După slujbă, Vlădica Vladimir a adresat Prea Sfinţitului Episcop Sava felicitările şi urările de bine cu ocazia sărbătoririi Sf. Cuv. Sava Storojevski, îndemnându-l să rămână şi în continuare acelaşi păstor înţelept şi sârguincios pentru luminarea şi mântuirea poporului însetat de Cuvântul Adevărului.

PS Sava şi-a manifestat profunda recunoştinţă faţă de Mitropolit, mulţumindu-I pentru frumoasele îndemnuri şi pentru faptul că a binevoit să împartă bucuria sărbătorii cu credincioşii din Eparhia de Tiraspol şi Dubăsari.

Mai târziu arhiereii au discutat despre stadiul pregătirii pentru sărbătorile de iarnă la nivel eparhial precum şi despre cele mai importante şi mai recente evenimente de ordin cultural-duhovnicesc.