Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 19 decembrie, 2013

Mitropolitul Vladimir a discutat cu artistul plastic Gheorghe Lisița

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a discutat astăzi cu artistul plastic Gheorghe Lisița care a prezentat recent în capitală o expoziție de pictură care a abordat inclusiv și tematica duhovnicească.

Mitropolitul a apreciat în mode deosebit rafinamentul artistului și finețea cu care redă cele mai profunde trăiri ale omului în relația sa cu Dumnezeu.

În această ordine de idei, Vlădica Vladimir a vorbit despre posibilitatea prezentării expoziției menționate și în perioada Sfintelor Sărbători de iarnă, pentru a împleti și mai strâns și mai armonios legătura dintre religie și artă.

Ca amintire a întâlnirii de astăzi, Întâistătătorul i-a dăruit Domnului Lisița un volum enciclopedic despre mănăstirile Moldovei, iar artistul plastic i-a adus în dar Înalt Prea Sfinției Sale un frumos tablou ce înfățișează un călugăr în rugăciune.