Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 4 septembrie, 2012

Mitropolia Moldovei ajută copiii nevoiaşi să înceapă şcoala

La invitaţia AO “Filocalia”, câţiva reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei, în persoanele Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, Prot. Mitr. Vasile Ciobanu şi Prot. Mitr. Valerie Bazatin, au participat la inaugurarea evenimentului de colectare a rechizitelor pentru şcolarii din familiile vulnerabile, cu genericul “Ajută clopoţelul să sune pentru fiecare copil”, care a avut loc în scuarul “Feciorii Patriei – Sfântă Amintire” din sectorul Râşcani al capitalei.

Astfel, slujitorii Bisericii au venit către cei mici cu mai multe daruri care să-i ajute să păşească în noul an de învăţământ, precum şi cu cuvinte de încurajare şi de binecuvântare. În context, lujitorii au îndemnat copiii să depună toată sârguinţa spre a acumula cunoştinţe pe care mai târziu să le folosească cu înţelepciune pentru a participa la construirea unei societăţi prospere, dar mai ales iubitoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, după cum s-a menţionat, este nevoie ca întreg procesul de învăţământ să fie marcat de dragoste pentru cele sfinte şi de dorinţa de a trăi Adevărul Evanghelic.

Menţionăm că prin asemenea evenimente, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove îşi doreşte să se implice tot mai mult în activităţile de susţinere a creştinilor din păturile vulnerabile ale societăţii, militând pentru integrarea deplină a acestor persoane în activităţile b

enefice pentru comunitate.