Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:30, luni, 1 octombrie, 2012

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove deranjată de sacrilegiile din presă

Într-o societate pluralistă este natural să existe divergențe de opinii referitoare la o paletă largă de chestiuni ce țin de viața socio-politică, fiecare cetățean fiind în drept să-și creeze și să-și promoveze propria sumă de valori, după cum îi dictează conștiința și crezul. În același timp însă, o polemică, mai ales publică, nu trebuie să depășească limitele moralei și ale bunului simț, astfel încât idealurile să rămână intangibile, departe de invectivele unui limbaj necumpătat.

Este însă cel mai regretabil atunci când astfel de abateri sunt săvârșite, involuntar sau nu, de reputați mânuitori ai condeiului, care din contra, ar trebui să fie primii care să combată asemenea fenomene și să stea fermi într-un apărarea valorilor general-umane, mai ales că au capacitatea de a-și exprima punctul de vedere mult mai decent.

Am rămas nedumeriți și neplăcut surprinși când am depistat  într-un recent text publicistic o formulare profund jignitoare, prin care mama este numită pur și simplu, cățea. Fie că acest lucru nu a fost spus despre mama unei persoane anume, fie că a fost o comparație ironică, sau orice alt fel de afirmație, însă rămâne a fi una inacceptabilă. Vocația maternă a sfințit femeia – prin mamă apare viața, prin Maica Domnului  Tatăl a trimis omenirii pe Fiul ca Mântuitor, prin ea continuăm să fim. Astfel nici un motiv nu poate fi considerat ca obiectiv și plauzibil pentru a comite un asemenea sacrilegiu.

Am vrea să fim optimiști și să sperăm că acest caz va rămâne unul izolat, iar în viitor jurnaliștii vor fi fideli deontologiei profesionale, dedicându-se exclusiv muncii de informare corectă și obiectivă a societății. Însă, la momentul actual, nu avem motive întemeiate pentru asemenea speranțe – mass-media autohtonă este prea absorbită de goana după senzațional și scandalos, fiind prea puțin cointeresată în promovarea adevăratelor valori, fortificante și înălțătoare.

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a atenționat societatea civilă nu o dată asupra acestei tendințe distructive din presă, însă se vede că cei care vor să găsească o soluție pentru depășirea problemei, sunt prea puțini. În același timp, ziariștii trebuie să fie conștienți de faptul că prin intermediul mesajului pe care îl transmit societății se creează opiniile și atitudinile în masă, ceea ce considerăm noi că este o responsabilitate enormă, care trebuie asumată în totalitate, mai ales pentru o entitate care se vrea a patra putere în Stat.

Cu toate că situația nu este întru totul favorabilă aspirațiilor noastre, totuși considerăm că Republica Moldova mai are jurnaliști care datorită profesionalismului și onestității lor, vor reuși să salveze presa autohtonă de la colaps și să o readucă pe făgașul ei normal, pentru a-și îndeplini funcțiile pe care le-am enumerat mai sus, conform manualelor de specialitate și a bunului simț.

Iar în ceea ce privește confuzia dintre mama unui om și o cățea, credem că va fi reparată de autor în timpul cel mai scurt și în stilul cel mai bărbătesc și mai galant posibil, iar acest caz va fi dat uitării ca o regretabilă greșeală.