Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 21 ianuarie, 2014

Mitropolitul a sfinţit un Prestol în cinstea Maicii Domnului

Astăzi Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir dimpreună cu Prea Sfinţitul Episcop Anatolie, a săvârşit un serviciu divin la Comrat, în paraclisul închinat Icoanei cu chipul Maicii Domnului „Iverskaya”, unde a sfinţit Prestolul, după care a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

La slujbă au fost prezenţi membrii comunităţii care s-a format în jurul sfântului lăcaş şi binefăcătorii care au contribuit la edificarea acestui frumos paraclis.

În timpul slujbei, Schieromonahul Ioan (Beioglo) – cel care se îngrijeşte duhovniceşte de obşte şi care a pus temelia acestui sfânt lăcaş, a fost decorat de către Vlădica Vladimir cu dreptul de a purta Paliţă şi Cruce de Aur, în semn de apreciere arhierească pentru munca depusă spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După Sfânta Liturghie, Întâistătătorul s-a adresat către binecredincioasa adunare felicitând pe toţi cu frumosul eveniment şi dorindu-le să continue truda bineplăcută pentru întărirea credinţei prin propovăduirea şi trăirea Adevărului lui Hristos.

Părintele Schieromonah a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru grija părintească şi pentru îndemnurile frumoase, menţionând că şi mai departe, cu ajutorul Domnului va munci pentru proslăvirea Dreptei Credinţe.