Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:49, luni, 6 iulie, 2015

Milostenia ca virtute şi semn al esenţei creştine (adunarea ordinară a preoților din Protopopiatul Căușeni)

Credinţa creştin-ortodoxă este de neconceput în afara noţiunii de milostenie, de jertfă şi ajutor pentru cel întristat.

Aşa s-a întîmplat că ultima adunare a preoţilor din protopopiatul Căuşeni, care de această dată a avut loc în localitatea Sălcuța, a fost dominată anume de acest spirit al ocrotirii, sprijinului pentru aproapele. În această zi, preoţii au făcut mai multe gesturi de caritate.

Primul a fost pentru un oaspete şi frate întru credinţă, părintele Ioan din localitatea Komargorod (Otcenaşevka), Ukraina, care a solicitat ajutor pentru finalizarea construcţiei bisericii din sat. Ulterior, părintele Ioan a declarat că este uimit de spiritul de coeziune ce domneşte în protopopiatul Căuşeni.

Al doilea gest de binefacere a venit în beneficiul preotului Gheorghe Nebunelea, paroh al bisericii Aducerea Moaştelor Sfîntului Ierarh Nicolae din satul Ursoaia. Părintele Gheorghe a fost lovit de o necruţătoare boală şi operaţia într-o clinică specializată din Italia atrage nişte cheltuieli greu de imaginat pentru un cetăţean al Republicii Moldova. Preoţii au decis să sară în ajutor familiei ajunse în dificultate, diminuînd povara ce o apasă.

Preotul Victor Velciug, protopop de Căuşeni, a menţionat că asemenea cazuri nu pot fi excluse în viitor şi a acceptat propunerea preoților de a fi instituit un fond (numit Fondul familiei) pentru cazuri de excepţie. Banii vor fi distribuiţi solicitanţilor de către comisia disciplinară a protopopiatului în funcţie de problema apărută.

La fel, contribuţii financiare din partea preoţilor necesită și editarea publicaţiei periodice a protopopiatului – ziarului Buna Vestire. Menționăm că ziarul este distribuit enoriașilor gratis, cheltuiala revenind integral slujitorilor bisericii.

Una dintre problemele majore inclusă în ordinea de zi a fost predarea religiei în școală. S-a subliniat faptul că, spre deosebire de alte state, în Republica Moldova studiile teologice obținute în cadrul unei instituții neacreditate de CNAA nu sînt recunoscute de stat şi nu dau dreptul de a ocupa un loc la catedră. Situaţia este stupidă, pentru a preda religia în şcoală trebuie să faci și alte studii decît cele realizate în cadrul Academiei de Teologie din Chișinău. Protoiereul Nicolae Jelihovschi, responsabil pentru predarea religiei în şcolile din raionul Căuşeni, i-a îndemnat pe preoţii care doresc să fie şi profesori să facă studii pedagogice şi să meargă la cursuri de formare continuă. În lipsa teologilor, vor trebui formaţi/recalificați profesori ce şi-ar asuma dificila misiune de predare a religiei în şcoală.

Discuţia asupra problemei predării religiei în şcoală este de fapt un preludiu al Seminarului metodologic republican Școala și Biserica: parteneriat pentru educație ce va avea loc în satul Sălcuţa în primăvara anului 2016.

În acest context, în cadrul adunării s-a mai discutat despre activitățile extracurriculare organizate de către preoții profesori în parohiile lor, precum și despre amenajarea sălilor de clasă pentru predarea orelor de religie, menținerea bibliotecilor parohiale ș.a.

La sfîrșitul adunării a avut loc mărturisirea preoților din protopopiat.

  Vladimir SĂRĂTILĂ

jurnalist