Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:24, miercuri, 20 martie, 2013

Mesajul pentru Postul Mare al Primatului Bisericii Ortodoxe a Americii

Nu putem găsi adevărata pace şi bucurie netrecătoare dacă nu părăsim disperarea patimilor şi intrăm în lumina lui Hristos prin harul Lui şi prin lucrarea pocăinţei, postului şi rugăciunii.

Dragi fraţi şi surori în Hristos,

În prima sa epistolă, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul scrie: „Acesta este mesajul pe care l-am auzit de la El şi vă vestim şi vouă, că Dumnezeu este Lumină, şi nu este întuneric întru El” (I Ioan 1, 5). Nu există niciun întuneric în Hristos, care este „Lumina din Lumină, Dumnezeu adevărat şi Dumnezeu adevărat” şi nu există niciun întuneric în Mireasa Sa, Sfânta Sa Biserică, căci în ea, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”.

Intrăm în sfântul anotimp al Marelui Post, care în mod extern poate fi perceput ca un anotimp al întunericului şi beznei, reflectate în culorile sumbre ale veşmintelor, în practica fizică a postului şi metaniilor şi în truda slujbelor lungi. Dar în realitate, deşi în mod extern este întuneric, anotimpul ne poartă pe o cale care duce spre Lumina veşnică a Învierii şi spre slava Împărăţiei.

Anotimpul pocăinţei ne introduce în realitatea acestei slave, prin participarea noastră în harul lui Dumnezeu, care este dăruită liber nouă, şi experiată prin propriile noastre eforturi (…). Aceasta ne-o spune şi Sfântul Siluan: „Slavă să fie Domnului care ne-a dat pocăinţa. Prin pocăinţă noi, fiecare dintre noi, va fi mântuit. Numai cei care refuză să se pocăiască nu vor găsi mântuirea, şi atunci când văd disperarea lor, vărs multe lacrimi de milă pentru ei”.

Nu putem găsi adevărata pace şi bucurie netrecătoare dacă nu părăsim disperarea patimilor şi intrăm în lumina lui Hristos prin harul Lui şi prin lucrarea pocăinţei, postului şi rugăciunii. Acum, când intrăm în lupta Postului Mare, să prindem putere şi să ascultăm cu atenţie imnele sfinte ale Bisericii: „Să începem cu bucurie acest sfinţit anotimp al înfrânării, şi să strălucim cu lumină în sfintele porunci ale lui Hristos Dumnezeul nostru, cu strălucirea iubirii şi cu lumina rugăciunii, cu curăţia sfinţeniei şi cu puterea bărbăţiei. Aşa, îmbrăcaţi în veşmântul luminii, să ne zorim la Sfânta Înviere cea de a treia zi, care străluceşte în lume cu slava vieţii celei veşnice” (Imn din slujba Utreniei din Săptămâna Mare).

Cu umilinţă, vă rog să mă iertaţi şi să vă rugaţi la Domnul să ne binecuvinteze pe toţi cu o călătorie a Postului plină de pace şi de spor duhovnicesc.

Cu sinceritate, al vostru în Hristos

† Tikhon, Arhiepiscop de Washington şi Mitropolit al Americilor şi Canadei

www.doxologia.ro