Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 1 septembrie, 2015

Mesajul la început de an şcolar, adresat de către ÎPS Mitropolit Vladimir Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

Stimaţi seminarişi, studenţi şi dascăli,

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori!

În prag de frumoasă toamnă, vă aflaţi la începutul unului nou an de învăţământ, prilej cu care, vă adresăm felicitările noastre cordiale, însoţite de îndemnul sincer pentru reuşite considerabile în procesul de studii.

Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova – instituţia pe care o reprezentanţi în calitate de învăţăcei sau dascăli, este locul unde cunoştinţele se oglindesc în dragostea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, iar acest sentiment trebuie să se reflecte în fiecare clipă a vieţii, acum, dar şi peste ani, când, luând calea preoţiei sau a slujirii Bisericii prin alte forme de misionarism, veţi fi de ajutor pentru semeni şi veţi contribui la creşterea şi rodirea mlădiţei dătătoare de viaţă a Credinţei noastre Ortodoxe.

Fie ca şi de acum înainte să duceţi cu cinste titlul de seminarişti şi studenţi ai Academiei de Teologie Ortodoxă, să vă cinstiţi dascălii şi să fiţi creştini smeriţi şi cetăţeni exemplari, după învăţătura Sfintei Scripturi şi îndemnul Sfinţilor Părinţi. Doamne ajută!

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE