Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 7 ianuarie, 2017

Mesajul de felicitare al PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni adresat ÎPS Vladimir cu ocazia hramului Catedralei mitropolitane ,,Naşterea Domnului” din Capitală

Înaltpreasfințite Stăpîne, în sfânta și marea sărbătoare a Nașterii Domnului, avem dubla ocazie de a Vă adresa frumoase și călduroase cuvinte de felicitare și urări de bine, atât cu ocazia Sfintei Sărbători, cât mai cu seamă și cu ocazia hramului Catedralei mitropolitane.

Catedrala Mitropolitană cu hramul ,,Nașterea Domnului” a devenit o perlă în salba bisericilor din Moldova, o carte de vizită a orașului Chișinău, dar și o oază duhovnicească pentru mulțimea credincioșilor ce-i calcă pragul.

Catedrala Mitropolitană a ajuns astfel doar prin bunăvoința și străduința Înaltpreasfinției Voastre. Atît osteneala Înalt Preasfinției Voastre depusă la rezidirea Catedralei Mitropolitane, cît și faptul că mai bine de 20 de ani săvârșiți în ea sfinte slujbe ne obligă creștinește de a vă fi profund recunoscători și de a vă adresa alese cuvinte de felicitare.

În numele meu personal, cât și a întregii Episcopii de Ungheni și Nisporeni, vă dorim ca Bunul Dumnezeu să vă întărească cu puteri duhovnicești, de a fi și mai departe călăuzitor și povățuitor pentru fiii duhovnicești ai Catedralei mitropolitane, dar și pentru întregul popor creștin din țara noastră.

Clericilor Catedralei mitropolitane le dorim să fie întăriți de Harul Duhului Sfânt pentru a săvârși cu multă râvnă și evlavie sfintele slujbe și să Vă fie smeriți ascultători și ajutători Înalt Preasfinției Voastre. Credincioșilor și fiilor duhovnicești ai Catedralei mitropolitane, le dorim să fie cât mai însetați de cele sfinte, să aibă dorință desăvîrșită de a-L căuta pe Hristos în toate slujbele și tainile Biserici Ortodoxe.

Fie ca Hristos Domnul, născut în ieslea din Betleem, să Vă fie Bun Dăruitor, revărsându-Și binecuvântările Sale pline de milostivire, de sănătate, de har, de bucurii și sfinte împliniri, asupra Înaltpreasfinției Voastre, a clericilor și credincioșilor Catedralei mitropolitane.

Cu dragoste creștinească întru Hristos Cel născut în peștera din Betleem

+ PETRU

+Episcop de Ungheni și Nisporeni