Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:00, duminică, 18 august, 2013

Mesajul de felicitare al PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, adresat ÎPS Mitorpolit Vladimir, cu ocazia zilei de naștere

Înaltpreasfinţiei Sale,

Înaltpreasfinţitului VLADIMIR,

Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

Înaltpreasfinţia Voastră, 

Cu prilejul aniversării zilei de naştere a Înaltpreasfinţiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească responsabilă şi jertfelnică pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Atotbunul şi Milostivul Dumnezeu să vă fie mereu călăuzitor şi îndrumător în calea luminoasă către viaţa veşnică!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţite Stâpâne!

Cu adâncă smerenie şi dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI