Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 28 iulie, 2016

Mesajul de felicitare al PS Episcop Petru, adresat ÎPS Mitorpolit Vladimir cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc

În această zi, cu semnificație duhovnicească pentru Înaltpreasfinția Voastră, cînd sărbătorim pe Sfîntul Întocmai cu Apostoli, Marele Kneaz Vladimir, ocrotitorul și mijlocitorul spiritual al Înaltpreasfinției Voastre, am frumosul și creștinescul prilej de a vă adresa cu dragoste fiiască cele mai sincere și călduroase cuvinte de felicitare și urări de bine.

În numele meu personal, dar și a întregului cler, a cinului monahal și a tuturor credincioșilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni, cu deosebită bucurie duhovnicească vă adresez alese urări de sănătate, pace și bucurie duhovnicească.

Sfîntul Întocmai cu Apostulii Marele Kneaz Vladimir, să vă întărească de a fi și mai departe acel Ierarh destoinic și cu demnitate în Biserica cea Dreptmăritoare a lui Hristos. Să aveți ajutorul Divin, ca și pînă acum, să înfăptuiți și-n continuare lucrări rodnice în activitatea pastorală, misionară, culturală și socială spre slava lui Dumnezeu și spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Hristos Domnul, Arhiereul Cel veșnic, Dăruitorul Cel sfînt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască putere și ajutor în fața tuturor încercărilor. Să fiți întăriți de Harul Duhului Sfînt de a duce ca și pînă acum, crucea Arhieriei, cu jertfelnicie și devotament creștin, ca în ziua Judecății de Apoi să vă învredniciți de cuvintele mîngîetoare și pline de bucurie duhovnicească ale Mîntuitorului: ,,Bine, slugă bună și credincioasă,… intră întru bucuria Domnului tău” (Mt 25,21).

În încheiere, venim cu alese gînduri de prețuire și recunoștință profundă, pentru dragostea și grija ce ne-o purtați prin rugăciunie ca un părinte duhovnicesc. Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să vă dăruiască ani îndelungați și binecuvîntați cu trăiri și bucurii duhovnicești.

Întru mulți și binecuvîntați ani Înaltpreasfințite Stăpîne!

Cu dragoste fiiască întru Hristos,

PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni