Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:19, vineri, 25 iulie, 2014

Mesajul de felicitare al PS Episcop Nicodim adresat ÎPS Mitropolit Vladimir cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ocrotitor

Înalt Prea Sfințite Stăpîne!

Cinstirea Sfîntului Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, Ocrotitorul spiritual al Înalt Prea Sfinției Voastre, dar și recenta aniversare a 25 de ani de slujire arhierească, constituie pentru noi un fericit prilej de a Vă adresa cele mai calde și sincere felicitări împreună cu alese urări de sănătate, pace, bucurii duhovnicești și mult har de la Domnul nostru Iisus Hristos!

Bunul și Milostivul nostru Părinte Ceresc, pentru rugăciunile și mijlocirile Sfîntului Mare Cneaz Vladimir, să Vă dăruiască și în continuare aceeași rîvnă și dragoste pentru propovăduirea mărturisitoare a Cuvîntului mîntuitor al Evangheliei și aceeași putere și  înțelepciune de a conduce fiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe din Moldova pe îngustul și anevoiosul drum al mîntuirii sufletului.

Asigurîndu-Vă de fiasca noastră dragoste și supunere Vă dorim sănătate, zile îndelungate și mîntuire sufletească!

Întru mulți și fericiți ani Stăpîne!

Cu deosebit respect și dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni