Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:58, luni, 21 iulie, 2014

Mesajul de felicitare al Protopopului de Ialoveni cu prilejul aniversării a 25-a de slujire arhierească a ÎPS Mitropolit Vladimir

Vă voi da păstori după inima Mea,
       care vă vor păstori cu ştiinţă şi pricepere”
(Ieremia 3,15)
 

Înalt Prea Sfințite Stăpîne și iubite Părinte!

Aniversarea  a  25 de ani de slujire în calitate de Întâitătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova ne  oferă deosebită plăcere să Vă adresăm  sincere şi cordiale felicitări, însoţite de calde urări de bine.

Domnul, văzând credința și străduinţa Înalt Prea Sfinției  Voastre,  V-a făcut unul din succesorii apostolilor.  Deja un sfert de secol de cînd ați fost ales să  Vă trudiți întru  folosul Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru mântuirea poporului lui Dumnezeu punând   din partea voastră toată sârguința (1 Pet. 1:5) și dorind cu sinceritate să aduceți roadă  însutită în via lui Dumnezeu,  pe care acum  o vedem.

 În tot acest timp ați trecut pe calea multor încercări, fiecare din ele îmbogățindu-vă cu experiența grijii pentru suflet și organizarea vieții ecleziastice.

Rugîndu-ne în această zi de sărbătoare binecuvântată, aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înalt Prea Sfinţiei Voastre,  pe care le-aţi cultivat prin rugăciune şi osteneală, înţelepciune şi stăruinţă.  Mulţumim lui Dumnezeu pentru  că ne-a învrednicit să avem un păstor  drept, cumpătat și  bun.

Îngăduiţi-ne să Vă mulţumim, din adâncul sufletului, pentru toată dragostea şi grija părintească             arătată față de noi, preoții, în cei  douăzeci cinci de ani  de Arhipăstorie.

Suntem convinși că sfaturile Înalt Prea Sfinției Voastre şi experienţa pe care ați acumulat-o pe parcursul a unui sfert de veac  ne-a fost și  vor fi de mare folos în slujirea  pastorală.

Ne rugâm Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască sănătate, putere şi înţelepciune, pentru a păstori cu cinste şi demnitate poporul lui Dumnezeu din această binecuvântată Țară,  şi de a păstra nealterată comoara dreptei credinţe, pe care vrednicii noştri înaintaşi au apărat-o cu multe jertfe şi nevoinţe.

ISPOLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

                                                                                                      

Cu fiască supunere  și  aleasă preţuire,

Prot. Mitr. Anatolie Stefanov,

Protopop de Ialoveni,

dimpreună cu clericii din Circumscripţie