Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 27 iulie, 2013

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc

 Înalt Preasfințite și preaiubite Stăpâne!

  Cu prilejul sărbătorii Sfântul Întocmai cu Apostolii, Kneaz Vladimir, încreștinătorul Rusiei, ocrotitorul spiritual al Înalt Preasfinţiei Voastre, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate, pace şi bucurie.

    Hristos-Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Sfântului Kneaz Vladimir, să Vă dăruiască ajutorul Său sfânt în viaţa şi rodnica activitate misionară, culturală şi socială pe care o desfăşuraţi spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

       Întru mulți și fericiți ani Înalt Preasfințite Stăpâne!

Cu deosebită prețuire, și fiască smernie,

+ Petru,

Episcop de Ungheni și Nisporeni