Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:50, sâmbătă, 18 august, 2012

Mesajul de felicitare al PF Patriarh Kiril, adresat ÎPS Mitropolit Vladimir cu ocazia zilei de naștere

Cu ocazia aniversării vârstei de 60 de ani din ziua nașterii, precum și pentru numeroasele merite pe care le are în fața Bisericii, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a fost decorat prin Decret Patriarhal cu Ordinul “Cuv. Serghie de Radonej” gr. I, după cum se menționează în următorul mesaj de felicitare:

 

Înalt Prea Sfinției Sale,

Înalt Prea Sfințitului Vladimir,

Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove,

Membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse 

Înalt Prea Sfinția Voastră!

 

Vă felicit din suflet cu frumoasa și respectabila aniversare de 60 de ani din ziua nașterii. Fiind un exemplu de statornicie spirituală și de fidelitate chemării Dumneavoastră, îndepliniți cu multă râvnă  deloc ușoara misiune de vestire a Evangheliei Împărăției Domnului, venit în putere (vezi Marcu 9, 1).

V-ați asumat multe responsabilități și lucrări pentru buna orânduire și dezvoltare a vieții eparhiale și parohiale în Via Domnului ce V-a fost încredințată spre îngrijire. Îndelungata experiență de păstorire arhierească pe care o aveți, devotamentul față de Biserică și dragostea pentru oameni, cu care sunteți alături atât la bucurii, precum și la tristeți, contribuie în mod considerabil ca sub conducerea Dumneavoastră, turma iubitoare de Dumnezeu din Moldova, să rămână fidelă Ortodoxiei canonice.

Este considerabil și efortul pe care  îl depuneți pentru păstrarea păcii interetnice în țară, pentru conlucrarea fructuoasă cu autoritățile laice, reprezentanții lumii savante, a celei pedagogice și culturale, cu personalitățile vieții publice. Înalta autoritate de care Vă bucurați în Republica Moldova  – este o mărturie concludentă a recunoașterii meritelor Dumneavoastră față de Biserică și stat.

Având în vedere slujirea sârguincioasă, precum și aniversarea a 60-a din ziua nașterii, considerăm binevenită decorarea Înalt Prea Sfinției Voastre cu Ordinul “Cuv. Serghie de Radonej” gr. I.

Cu prilejul frumosului eveniment, Vă urăm deplină sănătate trupească și sufletească și ajutorul Domnului în toate faptele ulterioare spre binele Sfintei Biserici.

Dumnezeu să Vă țină mulți ani sănătoși!

Cu dragoste Întru Hristos,

+ KIRIL,

PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII”