Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:07, duminică, 3 iunie, 2018

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Prot. mitr. Octavian Moșin, Președintele Sectorului Sinodal Activitate Pastorală pentru Tineret, cu prilejul aniversării a 41 de ani de viață pământească și 17 ani de slujire sacerdotală

Duminică, 3 iunie, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a adresat Protoiereului mitrofor Octavian Moșin, paroh al bisericii „Întâmpinarea Domnului” din Chișinău și Președinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală pentru Tineret, un mesaj de felicitare сu prilеjul celebrării zilei de naștere:

Preacucernicia Voastră,

Cu ocazia aniversării celor 41 de ani de viață pământească și 17 ani de slujire la Altarul Domnului, adresăm Protoiereului mitrofor Octavian Moșin cele mai sincere și alese felicitări, urându-i să rămână și în continuare acel slujitor demn, corect și smerit, pe care am reușit să-l cunoaștem de-a lungul timpului.

Pe parcursul activității sale în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, părintele Octavian s-a recomandat ca un preot înțelept, un teolog erudit și un om întotdeauna gata să ajute celor aflați în nevoi și suferințe.

Prin aceste calități ale sale a câștigat respectul confraților slujitori și al enoriașilor, cărora ne alăturăm și noi, rugându-ne Bunului Dumnezeu să-l înzestreze și în continuare pe vrednicul său slujitor cu credinţă nestrămutată, răbdare și voință pentru a lucra mai departe cu dragoste, înțelepciune și cumpătare la via Domnului.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării în slujba Cuvantului lui Dumnezeu, pe care ați arătat-o pe parcursul vieții, să se pogoare în sufletul și în viața dumneavoastră, dăruindu-Va roade alese și binecuvântate.

Cu arhierești binecuvântări,

 † VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE