Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:01, luni, 19 septembrie, 2016

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Prot. mitr. Octavian Moșin, Președintele Sectorului Sinodal Activitate Pastorală pentru Tineret, cu prilejul aniversării a 15 de ani de slujire sacerdotală

Preacucernicia Voastră,

Cu ocazia aniversării a cincisprezece ani de slujire cu vrednicie la Altarul Domnului, Vă urăm să aveți parte de deplină sănătate trupească și sufletească, în speranța că și de acum înainte, cu aceiași râvnă și dedicație Vă veți îndeplini ascultarea preoțească pentru luminarea credincioșilor și spre mântuirea sufletelor.

Pe parcursul activității Sfinției Voastră în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, V-ați recomandat ca un preot onest, un teolog erudit și un om întotdeauna  gata să ajute celor aflați în nevoi și suferințe.

Fie deci ca Domnul Hristos să Vă înțelepțească și să Vă întărească spre a împlini porunca Evangheliei și a sta de strajă credinței drept-măritoare.

Cu arhierești binecuvîntări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE