Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:27, luni, 15 februarie, 2016

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat PC Prot. Mitr. Nicolae Craveţ, Protopop de Soroca, Secretar al Vicariatului de Soroca, cu prilejul aniversării a 15 de ani de slujire sacerdotală

2P20160201-PAL_8573-1200

Preacucernicia Voastră,

Cu ocazia aniversării a cincisprezece ani de slujire cu vrednicie la Altarul Domnului, Vă urăm să aveți parte de deplină sănătate trupească și sufletească, în speranța că și de acum înainte, cu aceiași râvnă și dedicație Vă veți îndeplini ascultarea preoțească pentru luminarea credincioșilor și spre mântuirea sufletelor.

În acești cincisprezece ani care au trecut, marcați de evlavie și credincioșie, ați reușit să câștigați încrederea, respectul, dar mai ales dragostea creștinească  a oamenilor care au reușit să Vă cunoască – fie ei confrați întru slujire, sau enoriași. Astfel, cu ocazia frumoasei sărbători, rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Preacurata Maica Sa, să Vă ocrotească de toată răutatea văzută și nevăzută, dăruindu-Vă din belșug cu binecuvântări cerești, pentru a putea propovădui și mai departe, cu aceiași râvnă și uitare de sine, adevărul cel de nestrămutat al veșnicei Evanghelii.

Fie deci ca Domnul Hristos să Vă înțelepțească și să Vă întărească spre a împlini porunca Evangheliei și a sta de strajă credinței dreptmăritoare.

Cu arhierești binecuvîntări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE