Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 12 februarie, 2015

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat cu prilejul hramului Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Stimați Profesori, Dragi elevi și studenți,
Iubiți întru Hristos frați și surori,

Prin bunăvoința lui Dumnezeu și prin mijlocirea Sfinților Trei Ierarhi, am ajuns să ne bucurăm duhovnicește şi în acest an de hramul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.

Această bucurie este cu atât mai mare și cu atât mai justificată, cu cât în fiecare an, unica noastră instituție de învățământ teologic superior, capătă o importanță spirituală, dar și intelectuală tot mai mare, printre numeroșii noștri tineri, care, aleg să se pregătească conștiincios pentru slujirea Bisericii și a poporului binecredincios.

La ceas aniversar, gândurile noastre se îndreaptă către dascălii care, prin sacrificiu și dedicare, își îndeplinesc cu multă sârguință ascultarea de școlire a tinerei generații după frumoasa și încercata tradiție – lăsată nouă din moși-strămoși –de a pune drept stâlp al înțelepciunii cuvântul lui Dumnezeu, iar pin aceasta, să sădească în inimile tinere și entuziaste sămânța adevărului și a veșniciei.

De fapt, prin ceea ce faceți aici, Domniile Voastre continuați bineplăcuta predanie a Sfinților Trei Ierarhi adevărați luminători ai poporului, prin împărțirea înțelepciunii pe care le-a dăruit-o Dumnezeu.

Tinerii, la rându-le, prin energia și prin dedicația lor, sunt cei care fac posibilă perpetuarea datinii noastre și bătătorirea anevoiosului, dar mântuitorului drum către Împărăția lui Hristos.

Iar aceste afirmații sunt susținute de numeroasele succese pe care le înregistrează atât absolvenții, precum și elevii, dar cu precădere studenții de astăzi ai Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, care demonstrează astfel eficiența acestei instituții de învățământ și poartă cu demnitate numele ei, într-un loc special din inimile lor.

Dacă e să privim în istoria contemporană a Academiei, vedem că și aici avem suficiente modele de urmat, printre cei care, înarmați cu credință și curaj, au reușit să renască învățământul teologic din țara noastră, atunci când, acest lucru părea practic imposibil de realizat. Iar astfel, Dumnezeu ne arată cât de milostiv este cu cei care se încred cu desăvârșire în El.

Cinstiți Părinți, Stimați Dascăli şi învățăcei,

Această frumoasă sărbătoare, prăznuită creștinește aici și acum, este cel mai frumos prilej, pentru ca, unindu-ne în rugăciune și în cuget să continuăm munca, cu adevărat monumentală, de zidire, de împlinire, dar mai ales de mântuire, a noastră, a tuturor.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă însuflețească în nobila lucrare pe care o faceți cu toții.

Cu arhierești şi părintești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE