Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:10, vineri, 5 august, 2016

Mesajul de felicitare al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, adresat Doamnei Angela Angheni, dirijorul corului Catedralei mitropolitane „Nașterea Domnului”, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de viaţă.

IMG_1163 (1)Multstimată Doamnă, 

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de viaţă pământească, Vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea culturală încredințată.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu și pentru oameni, împlinite prin activitatea responsabilă și jertfelnică pe care o arătați, să se pogoare în sufletul și viața Dumneavoastră dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

Asigurându-Vă de respectul și aprecierea noastră, Vă urăm La mulți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE