Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 8 octombrie, 2015

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, adresat Universității Pedagogice „Ion Creanga”, cu prilejul celei de a 75-a aniversări de la fondare

Stimați pedagogi și studenți,

Iubiți întru Hristos frați și surori!

Vă aducem sincerele noastre felicitări cu prilejul patriarhalei aniversări a uneia dintre cele mai prestigioase și mai vechi instituții de învățământ superior din țara noastră – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Acum, uitându-ne retrospectiv la cei 75 de ani de activitate savantă prodigioasă a Universității, cred că fiecare dintre noi poate afirma fără nicio ezitare că anume aici s-au format adevărate caractere academice care au menținut și au dezvoltat tradiția noastră pedagogică, adaptând-o celor mai exigente cerințe ale conteporaneității, păstrând totodată autenticitatea noastră identitară, prin grija față de viitor, exprimată în primul rând prin valorificarea tezaurului ancestral.

Mai presus de toate, ne bucurăm că pe lângă istorie, limbă și cultură în general, în Casa Mare a pedagogiei naționale, un loc de cinste îl are Credință noastră creștină, care este valorificată și transmisă cu grijă de cei cărora li s-a încredințat educația tinerei noastre generații.

La acest emblematic popas aniversar, vrem să reiterăm respectul nostru profund pentru toți Dumneavoastră și pentru munca de sacrificiu pe care o depuneți pentru a dărui țării dascăli competenți, corecți, erudiți, cu dragoste de frumos și de cele sfinte.

În mod cert, ne punem speranța și în tineretul studios care urmează să îmbrățișeze în curând nobila profesie pedagogică.

Vă urăm tuturor realizări cât mai frumoase și ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă ajute întru toată fapta cea ziditoare. La mulți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

+ Vladimir,

Mitropolit al Chișinăului