Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 19 noiembrie, 2016

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, adresat Sanctităţii Sale, Patriarhului Kiril, cu ocazia aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Sanctitatea Voastră,

Astăzi, când prin voia şi prin binecuvântarea lui Dumnezeu aţi ajuns la 70 de ani din ziua nașterii – o frumoasă şi emblematică vârstă a vieţii pământeşti, venim să Vă adresăm cele mai sincere şi mai călduroase felicitări şi urări de bine, nădăjduind cordial că şi de acum înainte, Bunul şi Dreptul Mântuitor Vă va întări şi Vă va îndruma mulţi ani sănătoşi să cârmuiţi cu înţelepciune şi pace turma iubitoare de Hristos a Sfintei Biserici Ortodoxe Ruse.

În zi de sărbătoare, ne îndreptăm rugăciunile şi gândurile noastre cele mai alese către Sanctitatea Voastră, asigurându-Vă de înalta noastră consideraţiune, pe care V-o purtăm pentru exemplul cel bineplăcut pe care îl daţi poporului iubitor de Dumnezeu, prin vorba înţelepată ce neobosit o propovăduiţi de pe amvon şi pentru fapta cea dreaptă, săvârşită în duhul Evangheliei şi în numele lui Hristos.

Urându-Vă „La Mulţi Ani”, Vă încredinţăm încă o dată de cele mai nobile sentimente ce le purtăm faţă de Sanctitatea Voastră ca Întâistătător şi bun părinte.

Din numele plinătăţii Bisericii Ortodoxe din Moldova,

Cu dragoste întru Domnul,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE