Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:36, luni, 14 octombrie, 2013

Mesajul de felicitare al Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir cu ocazia hramului municipiului Chișinău

Dragi chișinăuieni,
Iubiți întru Hristos frați și surori,

În ziua în care celebrăm cea de a 577-a aniversare de la fondarea orașului nostru, Vă aduc sincere felicitări și urări de bine cu ocazia acestui frumos eveniment de suflet și vreau să cred că și mai departe ne vom bucura cu toții de faptul că trăim în Capitală – martoră a atâtor și atâtor evenimente istorice marcante pentru întreg poporul nostru iubitor de Dumnezeu.

Această bucurie a noastră trebuie să echivaleze cu responsabilitatea, entuziasmul și dăruirea spre a munci cu sârg și folos pentru dezvoltarea continuă a urbei noastre, atât pentru noi, dar mai ales pentru cei care ne vim din urmă.

Chiar dacă timpurile sunt grele și multe dintre cele care se cer realizate par imposibile, trebuie să știm că având în inimi rugăciunea curată către Bunul Dumnezeu, și cerând în permanență mijlocirea Maicii Domnului pe care cu evlavie o cinstim astăzi, pe toate le vom izbândi, întru triumful valorilor nemuritoare și deci spre binele nostru comun.

În cele aproape șase veacuri pe care le are Chișinăului, s-au perindat numeroase personalități ale orașului care datorită perseverenței lor, dar mai ales credinței neclintite în atotputernicia și dreptatea Bunului Dumnezeu, au reușit să facă lucruri mari, însuflețind prin exemplele lor întreaga societate și generații de-a rândul.

La ceas aniversar aceasta este și speranța noastră – că vom ști și mai departe să stăm în unitate și în Credință Dreptmăritoare pentru a continua zidirea începută de înaintașii noștri și pentru a ne face vrednici de binecuvântările Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

LA MULȚI ANI!

 Cu arhierești binecuvântări,

 + VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE