Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:51, joi, 27 aprilie, 2017

Mesajul de felicitare al Înalptreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Prot. mitr. Zosima Toia, cu prilejul celăbrării celor 60 de ani de la naștere

Cu ocazia celei de a 60-a aniversări din ziua nașterii, adresăm Protoiereului mitrofor Zosima Toia, protopop al sectorului III, Chişinău și paroh al bisericii ,,Sf. Arhangheli Gavriil şi Mihail” din or. Durleşti, mun. Chișinău, sincerele noastre felicitări și urări de bine, bucurii și liniște sufletească.

Preacucernice Părinte,

Apreciem nespus de mult eforturile depuse mai bine de trei decenii pe tărâm duhovnicesc. Sfinția Voastră ați avut și sunteți în ascultări destul de responsabile, cu care vă isprăviți grație virtuților răbdării și înțelepciunii.

La această sărbătoare binecuvântată, de împlinire a 60 de ani de viaţă şi de rodnică activitate misionară, aflate sub semnul rodirii binecuvântate şi împlinite în statornica slujire la Altarul Domnului, adresăm Preacucernicului Părinte Zosima calde doriri de sănătate, pace, bucurie şi mult ajutor sfânt de la Dumnezeu în păstorirea numeroșilor fii duhovnicești.

Cu gânduri alese și arhierești binecuvântări,

+VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE