Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:11, duminică, 4 mai, 2014

Mesajul de felicitare al Înalptreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Precuvioasei Maici Marta (Cușnir) cu prilejul prăznuirii mijlocitoarei cerești

Preacuvioasă Maică Stareță,

Vă aducem felicitările noastre cu prilejul cinstirii Sfintei Mironosițe Marta – rugătoarea cerească a Preacuvioșiei Voastre.

Punându-ne nădejdea întru Domnul Hristos, Vă urăm sănătate nezdruncinată, dragoste de cele sfinte și râvnă pentru a conduce cu cumpătare Sfânta Mănăstire Hagimus și a fi încă mulți ani stâlp de nădejde al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Să ne trăiți întru mulți și fericiți ani!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE