Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:45, joi, 22 mai, 2014

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir felicitat de Protopopiatul Soroca

Înaltpreasfinția Voastră,

În zi de aleasă bucurie duhovnicească, venim grabnic să Vă prezentăm felicitările noastre cu frumoasa ocazie a celebrării zilei onomastice prin pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, precum și cu prilejul aniversării a patruzecea din momentul în care, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, ați fost hirotonit în prima treaptă a slujirii bisericești.

Înaltpreasfințite Stăpâne, permiteți-ne să ne manifestăm admirația, respectul și cea mai cordială dragoste creștinească, pe care vi le purtăm sincer și fiește, mulțumindu-Vă pentru rugăciunile arhipăstorești ale Înaltpreasfinției Voastre și pentru permanenta grijă pe care ne-o purtați, sprijinindu-ne cu îndemnul înțelept și cu fapta mărinimoasă.

Fie ca și de acum înainte, prin mijlocirea Sfântului Ierarh Nicolae, Bunul Dumnezeu să Vă ocrotească de toate relele cele văzute și nevăzute și să Vă dăruiască cu toate darurile Sale cerești întru proslăvirea Dreptei Credințe și propășirea poporului iubitor de Adevăr.

ISPOLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu aleasă considerațiune,
Prot. Mitr. Nicolae Craveț, Protopop de Soroca
și slujitorii din circumscripție