Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 18 iulie, 2013

Mesajul de felicitare adresat Domnului Ambasador Andrei Neguța cu prilejul zilei de naștere

Domnule Ambasador,
Excelență,

La ceas aniversar, venim către Domnia Voastră cu cele mai alese urări de sănătate și viață liniștită, trăită întru slava lui Dumnezeu și pentru ajutorarea aproapelui.

De-a lungul timpului ați reușit să Vă recomandați ca un bun creștin și ca un fiu vrednic al Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova.

Astăzi, când Mântuitorul Hristos V-a învrednicit să mai adăugați un an la buchetul vieții, nădăjduim că mai departe pornirile și faptele cele bune numai vor spori, Domnia Voastră muncind cu aceiași osârdie și dedicație pentru a îndeplini poruncile Domnului.

Asigurându-Vă de aleasa noastră prețuire și profundul respect, Vă urăm din toată inima

La mulți ani!

Cu deosebită considerațiune,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE