Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:57, marți, 14 august, 2012

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir la moartea părintelui Mihail Coadă

Prea Cucernici părinţi ai Protopopiatului de Soroca,

Îndurerată familie,

Întristaţi credincioşi,

Cu profund regret am aflat de trecerea prematură la cele veşnice a unui tânăr slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova – părintele Mihail Coadă. Deşi a avut o slujire scurtă la altarul Domnului, a reuşit să se facă respectat şi iubit atât printre confraţii slujitori, precum şi printre numeroşii enoriaşi.

Sfinţia Sa a fost apreciat pretutindeni pentru smerenia şi dedicaţia sa; la Seminarul de la Iaşi, în parohie, sau ca tată pentru cei trei copii ai săi.

În parohie a avut o misiune dificilă, dar care l-a înnobilat – fiind păstor de suflete a reuşit să aducă alinare şi întărire atâtor zeci şi zeci de creştini, care astăzi îşi îndreaptă rugăciunile către cer spre iertarea păcatelor şi veşnica odihnă a vrednicului rob al Atotţiitorului, cărora ne alăturăm şi noi, rugându-ne Bunului Dumnezeu întru nădejdea mântuirii sale.

Îndurerată familie, deşi pierderea pământească a unui om drag este grea, nu trebuie să ne lăsăm răpuşi de tristeţe, ci să rămânem cu amintirea luminoasă a celui care nu mai este printre noi, trăind cu speranţa învierii.

Al vostru pururi rugător părinte,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE