Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 9 iulie, 2013

Mesajul de condoleanțe al ÎPS Mitropolit Vladimir, în legătură cu trecerea la cele veșnice a ÎPS Kiril, Mitropolit de Varna

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare,

Drept-măritorului  popor bulgar,

Îndureratei adunări

 Iubiți întru Hristos frați și surori,

Moartea Înalt Prea Sfințitului Kiril, Mitropolit de Varna, ne-a mâhnit profund, pentru că a plecat dintre noi un om deosebit – Arhipăstor blând și slujitor înțelept al Altarului.

Ne-a rămas vie în amintire vizita Înalt Prea Sfințitului Kiril pe pământurile Moldovei, unde am împărțit bucuria coliturghisirii, rugându-ne împreună pentru liniștea, pacea și bunăstarea celor două popoare frățești, iubitoare de Dumnezeu.

Astăzi, în clipa grelei pierderi pentru Biserica Ortodoxă Bulgară, suntem cu inima și cu ruga alături de Domniile Voastre și cerem cu smerenie Mântuitorul nostru Iisus Hristos să-l odihnească în pace pe nou-adormitul robul Său, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Kiril, spre dobândirea Împărăției celei veșnice, dar și spre întărirea tuturor celor care deplâng moartea acestui vrednic de pomenire Arhiereu.

Dumnezeu să-l ierte!

Cu compasiune,

din numele clerului și poporului ortodox al Republicii Moldova,

 

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE