Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:15, joi, 9 noiembrie, 2017

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, în legătură cu trecerea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu, Victor

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Vladimir la trecerea la cele veșnice a robului lui Dumnezeu Victor Moșneguțu, tatăl Preasfințitului Episcop Ioan al Sorocii, Vicar al Mitropoliei Moldovei:

Preasfinţia Voastră,
Iubite frate întru Hristos,

Vestea trecerii la cele veşnice a tatălui Preasfinţiei Voastre, robul lui Dumnezeu – Victor, fiu vrednic al Bisericii noastre, ne-a întristat profund.

Toată viața și-a dedicat-o familiei sale; a fost un bun gospodar, un om harnic și darnic, cu o înțelegere profundă a rostului vieții, a încercărilor și suferințelor, a bucuriei și binecuvântării lui Dumnezeu.

Un vechi proverb ne spune că pomul bun se cunoaște după roade. Putem vedea astăzi că rodirea domnului Victor Moșneguțu a fost una bogată și binecuvântată. Bunul Dumnezeu l-a binecuvântat pentru credința sa cu o familie frumoasă, plină de iubire și recunoștință.

În aceste momente de întristare și doliu vă aducem aminte cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Nu vă întristați ca cei care nu au nădejde; pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El” (1Tesaloniceni 4, 13-14).

În acest ceas de vremelnică despărțire până la Învierea cea de obște, ne rugăm Mântuitorului Hristos, Cel înviat din morți, să odihnească cu drepții sufletul robului Său Victor, în lumina Împărăției Cerurilor unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, iar familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit și prețuit, să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru familia îndurerată,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE