Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 24 iulie, 2017

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat Prot. mitr. Veaceslav Șpac, în legătură cu trecerea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu, Profir

Preacucernice Părinte Veaceslav,

Vestea trecerii la cele veșnice a tatălui Dumneavoastră, robul lui Dumnezeu Profir, la venerabila vârstă de 92 de ani, am primit-o cu tristețe în suflet. Pierderea unui părinte este o încercare grea pentru fiecare dintre noi, mai ales dacă acest om a fost pe parcursul întregii sale vieți stâlp de nădejde și sfătuitor înțelept pentru fiul său.

Cu toate că durerea despărțirii este imensă, Vă îndemnăm să Vă îmbărbătați cu rugăciunea și cu nădejdea întru Hristos cel Înviat.

Asigurându-Vă de întreaga noastră susținere morală, ne rugăm pentru odihna dreptmăritorului rob al lui Dumnezeu Profir.

Veșnica lui pomenire împreună cu drepții!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE