Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:19, vineri, 22 septembrie, 2017

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat în legătură cu trecerea din această viaţă a Prot. Mitr. Ioan Lungu

Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul mi-o va da în ziua aceea. (Sfântul  Apostol Pavel)

Cu tristeţe în suflet am aflat de trecerea la cele veșnice, la venerabila vârstă de 83 de ani, a Protoiereului Ioan Lungu, parohul bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Mărculești, r. Florești.

Pe tot parcursul vieții sale pământești, părintele Ioan și-a dus crucea cu smerenie și evlavie, fiind mult iubit de familie, cler și credincioși.

Educația aleasă pe care a dat-o copiilor săi, a rodit peste ani, când doi dintre ei au devenit preoți.

În decursul anilor de slujbă la biserica din Mărculești, în timpuri deloc ușoare, a realizat ample lucrări de reparație a edificiului eclesial, adeseori, doar cu eforturi proprii.

La trecerea vrednicului slujitor al Bisericii lui Hristos, suntem cu gândul și cu rugăciunea alături de familia și rudele îndurerate, îndemnându-i pe toți să se aline cu amintirea luminoasă a părintelui Ioan și să se îmbărbăteze cu nădejdea învierii și a vieții veșnice.

Fie ca Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieții, să așeze sufletul robului său Protoiereului Ioan, împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții Săi! 

Cu părintești condoleanțe şi binecuvântări pentru familia îndurerată,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 * * *

Slujba de înmormântare va fi oficiată de PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, sâmbătă, 23 septembrie 2017, începând cu ora 8.30, în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Mărculești, r. Florești.