Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:48, vineri, 4 ianuarie, 2013

Mesaj la Nașterea Domnului a dlui Marian Lupu, Președintele Parlamentului RM

         Înalt Prea Sfinţia Voastră!  Cu gânduri senine şi cordiale urări de bine, Vă adresez cele mai sincere felicitări cu prilejul Naşterii Domnului.

Fie ca spiritul Crăciunului şi colindele înălţătoare, care slăvesc această Împărătească sărbătoare, să umple lăcaşurile sfinte, iar lumina acestei mirifice sărbători să se reverse asupra poporului pe care-l păstoriţi cu bunătate, bucurie, belşug şi sănătate.

CRĂCIUN FERICIT!

Marian Lupu,

Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova