Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:30, luni, 18 noiembrie, 2013

Protoiereul Gheorghe Cojocaru, la 40 de de viață și 20 de ani de slujire la prestol

Preacucernice părinte Gheorghe,

Cu ocazia sărbătoririi a 40 de viață și 20 de ani de slujire la prestol, primiţi sincere felicitări cu acestă dublă aniversare!

Sunteți binecunoscut printre clerici și mireni ca un slujitor destoinic și ca un păstor înțelept, care muncește cu neostenire pentru propășirea Bisericii strămoșești și a poporului drept-măritor. În zi de sărbătoare ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă dăruiască și mai departe cu dragostea și mila Sa nețărmuită întru viață destoinică și moștenirea Împărăției Cerurilor.

Fie ca Bunul şi Preamilostivul Dumnezeu dimpreună cu întreg soborul de sfinţi ai Bisericii Dreptmăritoare să Vă ocrotească de toate relele şi ispitele şi să Vă dea toată tăria, inspiraţia, dar mai ales, răbdarea Dreptului Iov, foarte necesară spre a vă continua lucrarea misionară ziditoare şi bineplăcută în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, spre mărirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste ,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE