Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 3 mai, 2012

Mesaj de felicitare Prea Sfinţitului Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat

Prea Sfinţite Episcop Anatolie,

Fiecare început de mai ne aducem aminte de frumoasele aniversări ce ţin de serbarea zilei de naştere şi a ocrotitorilor cereşti ai Prea Sfinţiei Voastre. În aceste clipe de sărbătoare Vă adresăm cele mai alese urări de sănătate şi de împliniri duhovniceşti.

Bunul Dumnezeu să Vă dea puteri de a înfrunta ispitele, de a cârmui turma încredinţată şi de a fi rugător către tronul ceresc.

Sunteţi un arhipăstor blând, înţelept şi iubitor faţă de toată suflarea creştinească, calităţi care adună în jurul Prea Sfinţiei Voastre mulţime de slujitori devotaţi şi credincioşi evlavioşi.

Întru mulţi ani!

 

Cu dragoste întru Hristos,

+ Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove