Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:38, duminică, 20 iulie, 2014

Mesaj de felicitare la 25 de ani de slujire în treapta de arhiereu a ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat din partea Sfintei Mănăstiri Suruceni

IMG_1280

Înalt Prea Sfinţia Voastră, Înalt Prea Sfinţite Stăpâne!

Cu prilejul celei de a 25-a aniversări din ziua hirotoniei în treapta de arhiereu, Vă adresăm caldele noastre felicitări şi urări de bine.

Au trecut douăzeci și cinci de ani de când purtaţi cu cinste toiagul arhieresc, păstorind cu înţelepciune şi dragoste turma ce V-a fost încredinţată spre îndrumare pe calea mântuirii.

În acest răstimp, slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe din Moldova V-au îndrăgit ca pe un părinte drept, cumpătat şi bun, care nu-şi precupeţeşte puterile pentru luminarea şi sprijinirea fiilor şi fiicelor duhovniceşti.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu şi Maicii Domnului să Vă ţină încă mulţi ani la cârma Bisericii strămoşeşti, ferit de primejdii şi ispite, pentru a Vă continua lucrarea binecuvântată de Dumnezeu întru propăşirea neamului și a credinței.

Cu dragoste și fiască ascultare,

Egumena Epistemia cu obștea Sfintei Mănăstiri Suruceni