Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:56, marți, 7 august, 2012

Mesaj de felicitare Arhimandritului Ermoghen (Adam)

Prea Cuvioşiei Sale Arhimandritul Ermoghen (Adam)

la cea de-a 83-a aniversare din ziua naşterii

Prea Cuvioase Părinte, dați-ne voie să Vă adresăm cele mai sincere felicitări cu prilejul zilei de naştere. Cu voia lui Dumnezeu, ajută aţi poposit la o vârstă respectabilă, având lăsate în spate roduri bune şi binecuvântate. Ca dovadă a remarcabilei activităţi pedagogice şi duhovniceşti a Prea Cuvioșiei Voastre, stau respectul şi dragostea pe care vi le poartă absolvenţii Academiei de Teologie Ortodoxă din Chişinău, confrații slujitori, precum și numeroșii fii și fiice duhovnicești.

Vă cunoaștem ca un slujitor cu o trăire creştinească exemplară, viaţa Cuvioşiei Voastre fiind o pildă de dragoste și smerenie pentru credincioșii de toate vârstele. Poate că fără aportul Dumneavoastră învăţământul teologic din republică nu ar fi avut aceeaşi calitate şi acelaşi prestigiu.

Perimteți-ne deci să ne exprimăm recunoștința pentru dăruirea și munca neostenită a Prea Cuvioșiei Voastre, pe care a-ți depus-o pe parcursul a atâția și atâția ani în domeniul învățământului teologic din țară, spre propășirea și luminarea poporului dreptmăritor.

Fie ca Bunul Dumnezeu să vă aibă în paza Sa, dăruindu-vă cu cerești Binecuvântări.

Cu deosebită prețuire,

Colaboratorii Direcției Mitropolitane

………………………………………………………………………………………….

Arhimandritul Ermoghen (Adam), se naşte la 6 august 1929, în satul Boldureşti, Ungheni.

În 1959 absolveşte Seminarul Duhovnicesc din Leningrad, în 1963 absolveşte Academia Duhovnicească din Leningrad, iar în 1964 urmează studiile aprofundate în teologie la Academia Duhovnicească din Moscova. La 7 ianuarie 1965 este hirotonit diacon de către Mitropolitul Nectarie (Grigoriev), ca la 24 ianuarie al aceluiaşi an să fie ridicat la treapta de preot ca celibatar.

Din 1980 este membru al Comisiei de traducere al cărţilor bisericeşti în limba română. În anul 1989 este tuns în monahism de către Mitropolitul Serapion (Fadeev) şi numit duhvonic pentru candidaţii la preoţie. Odată cu redeschiderea şcolilor duhovniceşti la Chişinău îndeplineşte funcţia de profesor la disciplina Liturgică şi până în present este duhovnicul Universităţii de Teologie Ortodoxă din Moldova.