Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 17 august, 2012

Mesaj de felicitare al președintelui Republicii Moldova adresat ÎPS Mitropolit Vladimir

Cu prilejul frumosului jubileu pe care îl marcaţi astăzi, Vă felicit cordial şi Vă adresez alese urări de sănătate şi putere de muncă, împreună cu urările de spor în activitatea pe care o desfăşuraţi spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Slujind pe parcursul anilor Sfântului Altar, prin munca plină de abnegaţie şi iubire de Dumnezeu, aţi adus o contribuţie considerabilă la renaşterea spirituală a poporului nostru, morala creştină şi toleranţa fiind pilonii de bază ai activităţii Înalt Prea Sfinţiei Voastre.
Activitatea prodigioasă pe care o desfăşuraţi întru revenirea la credinţa înaintaşilor noştri, V-a adus înalta preţuire a clericilor şi a enoriaşilor, care au în persoana Înalt Prea Sfinţiei Voastre un bun exemplu de slujire cu vrednicie Sfintei Biserici şi oamenilor, pe care îi ajutaţi să depăşească mai uşor dificultăţile cu care se confruntă, să creadă în forţa edificatoare a Binelui şi în puterea nelimitată a Adevărului.
Graţie profundului sentiment de credinţă, perseverenţei şi entuziasmului Înalt Prea Sfinţiei Voastre, aţi reuşit să înfăptuiţi multe lucruri frumoase întru păstrarea şi dezvoltarea locaşurilor sfinte din ţara noastră, multe din care au devenit centre ale culturii naţionale şi adevărate insule ale spiritualităţii noastre, ceea ce demonstrează şi patriotismul profund care Vă caracterizează.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înalt Prea Sfinţia Voastră!

Nicolae TIMOFTI,
Președintele Republicii Moldova