Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 17 august, 2012

Mesaj de felicitare al premierului Vlad Filat la ceas aniversar

Am deosebita plăcere ca, în numele Guvernului Moldovei şi al meu personal, să Vǎ aduc sincere felicitări cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani de la naştere.
Prin activitatea Dumneavoastră duhovniceasă îndelungată şi neobosită aţi reuşit să consolidaţi Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, să aduceţi alinare şi întărire în sufletele creştinilor de la noi.
În timpul nostru zbuciumat, când lumea devine tot mai frământată de problemele grave cu care se confruntă, promovarea adevăratelor valori creştine se impune cu şi mai multă perseverenţă. Iubirea pentru aproapele, toleranţa, compasiunea face ca lumea să fie mai bună, mai umană, mai aproape de Providenţă.
Vă exprim recunoştinţă pentru devotamentul şi munca neostenită a Înalt Prea Sfinţiei Voastre, trăirea creştinească, dragostea şi smerenia pe care le arătaţi credincioşilor de toate vârstele.
Apreciem cu sinceritate eforturile Domniei Voastre în direcţia promovării valorilor creştine ortodoxe, ale păcii, bunei înţelegeri între oameni de diferite naţionalităţi, etnii şi a toleranţei în întreaga noastră societate.
Doresc Înalt Prea Sfinţiei Voastre multǎ sǎnǎtate, multe bucurii şi sǎ continuaţi, cu aceeaşi dǎruire, sǎ aduceţi bucurii enoriaşilor şi întregii societăţi. Bunul Dumnezeu să Vă aibă în paza Sa şi să Vă dăruiască binecuvântări cereşti.

Vlad FILAT,
Prim-ministrul Republicii Moldova