Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:34, sâmbătă, 27 iulie, 2013

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, adresat Înalt Prea Sfinţitului Vladimir cu ocazia zilei onomastice

ÎNALT PREA SFINŢITE STĂPÎNE,

primiţi cele mai sincere salutari şi urări de bine cu ocazia serbării patronului Dumneavoastră ceresc – Sfîntului kneazi Vladimir.

Seminţa credinţei Orotodoxe semănăta de către acest mare domnitor al Kievului şi al Rusiei Kievlene a adus roade îmbelsugate atît pe pamînturile Rusiei, cît şi pe meleagurile noastre. Ţara pe care o guverna, a adus-o la Hristos şi a fost numit în popor “Krasnoe Solnîşko” – “Soare frumos”. Dorim ca prin rugăciunile şi mijlocirile acestui mare Sfint, Dumnezeu să vă ajute să semănaţi cuvîntul Evangheliei pe meleagurile noastre şi în poporul pe care îl păstoriţi. Avînd un aşa mijlocitor, sperăm ca şi noi împreună cu Dumneavoastră ne vom bucura de darurile acestui mare Sfînt prin înmulţirea credinţei, înţelepciunii şi a dragostei.

În ziua de astazi cu deosebita dragoste şi înalta preţuire, Vă dorim sănătate, bucurii duhovniceşti, succese pastorale şi “IS POLLA ETI DESPOTA” – “ÎNTRU MULŢI ANI, STĂPÎNE!

Cu stimă şi respect Episcop MARCHEL cu clerul eparhiei de Bălţi şi Făleşti.