Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:25, miercuri, 29 iunie, 2016

Mesaj de condoleanțe pentru rudele victimelor atentatului de pe Aeroportul internaţional din Istanbul

Am aflat cu tristețe și  durere în suflet de groaznicul atentat terorist de pe Aeroportul internaţional „Atatürk” din capitala Turciei, Istanbul, comis în data de 28 iunie 2016, atentat care a provocat moartea a 41 de persoane nevinovate și rănirea altor 239.

Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe pentru familiile îndurerate și suntem alături de cei care se luptă în acest moment pentru viața lor. O viață de om costă cu mult mai mult, decât ideile fundamentaliste de care se ghidează organizatorii unor astfel de crime odioase, or, nici un fel de scop nu poate fi atins vreodată prin intermediul sângelui și al morții oamenilor nevinovați

Ne rugăm Bunului și Preamilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea și iubirea Sa nemărginită sufletele celor decedați în acest atentat și să dăruiască vindecare grabnică celor răniți.

În societatea de astăzi, zdruncinată de grave și din ce în ce mai numeroase probleme de ordin moral și social care escaladează adeseori în acte de violență și chiar conflicte armate, oamenii trebuie să înțeleagă necesitatea conviețuirii în pace şi bună înțelegere pentru binele comun și să respecte demnitatea persoanei umane create de Atotțiitorul, indiferent de etnie sau orientare religioasă.

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE