Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 13 februarie, 2013

Mesaj de condoleanţe adresat Prea Sfinţitului Episcop Ambrozie de Neftekamsk şi Birsk

Prea Sfinţia Voastră,
Iubite frate întru Hristos,

Vestea trecerii la cele veşnice a tatălui Prea Sfinţiei Voastre, Petru Munteanu, ne-a întristat profund, pentru că nu este nimic mai dureros şi mai cutremurător decât să-ţi pierzi un părinte – care veghează la liniştea şi buna creştere a copilului său de cum a văzut lumina zilei.

În aceste moment grele, Vă aducem sincerele noastre condoleanţe şi eternele regrete, rugându-ne Domnului să-l odihnească cu drepţii pe vrednicul său rob Petru, care a avut grijă să Vă dea o educaţie destoincă, să Vă îndrume în viaţă şi să Vă ocrotească, astfel încât astăzi să fiţi un smerit şi înţelept slujitor al lui Hristos.

Veşnica lui pomenire.

+ VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE