Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:44, duminică, 28 iunie, 2015

Mesaj de mulțumire către dreptmăritorii credincioși ai Moldovei

Iubiți întru Hristos frați și surori,

De mai bine de două săptămâni, Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” găzduiește sfintele moaște și icoana cu chipul Sfintei Matrona din Moscova – sfințenii aduse în țara noastră cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir.

În tot acest răstimp, cu ajutorul lui Dumnezeu, în arșița zilei sau în oboseala nopții, mii de pelerini, cu mic cu mare, au stat răbdători și smeriți pentru a se închina la cinstitele moaște și icoana Fericitei Matrona, spre a cere mijlocirea sa în fața Bunului și Atotputerniciului Dumnezeu.

Acest șir interminabil de oameni, este o dovadă vie a credincioșiei poporului nostru, mărturisită prin râvnă și prin dorința fierbinte de rugăciune.

Tot așa, buna înțelegere dintre creștini, veniți din diferite colțuri ale țării, calmul de care au dat dovadă și comportamentul civilizat, au demonstrat că un scop nobil, folositor sufletului, ne poate face uniți și înțelegători.

Aducem mulțumiri și slujitorilor Catedralei „Nașterea Domnului” care neobosiți și fără cârtire și-au îndeplinit ascultările, rugându-se și supraveghind acest adevărat pelerinaj al fluxului permanent de creștini.

Să-L lăudăm pe Domnul pentru că ne-a învrednicit să ne apropiem de aceste mari sfințenii și să vestim că Fericita Maică Matrona este grabnic ajutătoare celor car, vin cu credință curată și nădejde pentru a-i cere mijlocirea în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Amin!

Direcția Mitropolitană